Sakız Adasını

chios map chios portNea Moni

Sakız adası (Chios), Yunanistan’ın en büyük beşinci adasıdır. Burada neolitik dönemden günümüze kadar sürekli olarak yerleşim görülmektedir. Eski zamanlardan beri coğrafi konumu sayesinde elde ettiği deniz gücüyle özel bir yere sahiptir. M.Ö. 7.-4. yüzyıllarda büyük bir gelişim yaşamıştır.

Bizans döneminde (M.S. 4. yüzyıl-1346) şehrin Kale’si ve Nea Moni (UNESCO tarafından dünya kültür mirası anıtı olarak adlandırılan mozaik manastır) inşa edilmiştir.

1346-1566 yılları arasında Cenevizlilerin işgali altında bulunduğu sırada, damla sakızı ticareti gelişmiş ve adanın güney bölümünde “kale-köyler” kurulmuştur. Mesta, bu köylerden biridir. Ada, daha sonra Türklerin boyunduruğu altına girmiştir. 1822 yılından sonra, başarısız bir ayaklanma çabasının ardından gelen ada halkının katliamı, Avrupa’yı duygulandırmış ve Eugène Delacroix, Victor Hugo gibi sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Ada, 1912 yılında özgürlüğüne kavuşmuş ve Yunanistan ile birleşmiştir.

Bugün toplam ada nüfusu 53.000 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun 24.000 kişisi şehirde yaşamaktadır. Sakız adasının özelliklerinden biri, damla sakızı üretimi dışında, gelişmiş denizcilik geleneğidir- Kristof Kolomb büyük yolculuğunu hazırlarken Sakız adasına gelmiş ve yetenekli denizci arayışını burada gerçekleştirmiştir. Ayrıca unutmamamız gerekir ki, eski dönem şairi Homeros, Sakız adasında yaşamış, eserlerini yazmış ve eğitim vermiştir!